Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Investeringscriteria

Investeringscriteria

Een van de belangrijkste obstakels bij de implementatie van duurzame energietechnologieën is risicodragend kapitaal. Het AKEF helpt bij het wegnemen van die obstakels.Het fonds richt zich op de financiering van grootschalige projecten met de volgende technologieën:

 

  • aardwarmte;
  • zonne-energie;
  • windenergie;
  • energiebesparing;
  • energieopslag;
  • biomassa.

 

Een project moet een marktconform rendement hebben en een bijdrage leveren aan de Energiestrategie Amsterdam 2040. Het fonds verstrekt (achtergestelde) leningen, garanties en/of aandelenkapitaal. In de meeste gevallen zal het gaan om achtergestelde leningen. Kenmerken van die leningen zijn:

 

  • een maximale looptijd van 15 jaar;
  • een minimaal rendement van 7% per jaar. Afhankelijk van het risicoprofiel, kan dit hoger uitvallen;
  • een minimumbedrag van EUR 0,5 miljoen;
  • een maximumbedrag van EUR 5 miljoen.

 

Klik hier voor meer informatie betreffende het doen van een investeringsaanvraag.