Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

AKEF verstrekt financiering aan Vandebron Energie BV

AKEF verstrekt financiering aan Vandebron Energie BV

De financiering van € 2 mio is specifiek gericht op de verdere groei in Amsterdam. Vandebron maakt het mogelijk dat klanten direct bij de bron (bijvoorbeeld van een windmolen in de haven, een zonnepark op het IJ of een bio-energiecentrale) hun energie kunnen inkopen. Technische belemmeringen of gebrek aan financiële middelen zorgen ervoor dat niet alle Amsterdammers op hun eigen locatie kunnen investeren in een zonne-energie installatie systeem of een warmtepomp. Op deze wijze wordt het Amsterdammers mogelijk gemaakt om toch over te stappen op duurzame opgewekte energie.

De investeringspropositie voldoet zowel aan de financiële eisen als de maatschappelijke eisen van het AKEF. Daarnaast is de casus zoals alle investeringen van het AKEF getoetst op marktconformiteit. Bij de verstrekking van deze financiering zijn concrete doelstellingen geformuleerd voor zowel de groei van het aantal klanten in Amsterdam als de groei in opwek-capaciteit van lokale energieproducenten in en rond Amsterdam. De investering van het AKEF ondersteunt daarmee de Duurzaamheidsagenda van de Gemeente Amsterdam.