Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Investeringscommissie

Investeringscommissie

De investeringscommissie bestaat uit de onderstaande leden die kennis en ervaring bundelen op het gebied van investeringen, publieke sector en duurzame energie:

 

de heer Freerk Bisschop (voorzitter)
Freerk Bisschop is programma directeur van de Smart Energy Accelerator bij Rockstart, een 150-dagen versnellingsprogramma voor internationale startups op het raakvlak van internet technologie en energie. Hij is sinds eind jaren ’80 op vele manieren betrokken geweest bij innovatie & groei van duurzame energie activiteiten. Als onderzoeker, ondernemer, adviseur, manager en investeerder. Bij energiebedrijven, onderzoeks-instellingen, adviesorganisaties, startups en fondsen. Freerk studeerde natuurkunde in Utrecht en promoveerde bij FOM en ECN op materiaalonderzoek voor zonnecellen.

 

de heer Jeroen Kroes
Jeroen Kroes is werkzaam als Director Financial Control bij Van Lanschot Bankiers. Hiervoor was hij geruime tijd Managing Director Corporate Finance bij Kempen & Co. In die functie was zijn primaire aandachtsgebied Resource Efficiency & Clean¬tech, waarbinnen duurzame energie een hoofdbestanddeel is. Inhoudelijk is hij betrokken geweest bij tientallen investeringsvoorstellen op het gebied van vastgoed en duurzame energie, zowel de voorbereiding daarvan alsook de uiteindelijke beslissing. Hij zal inhoudelijk goed kunnen beoordelen of projecten voldoen aan de gestelde eisen zoals verwoord in het investeringsreglement. Jeroen heeft bedrijfskunde gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

 

de heer Stephan Follender Grossfeld

Stephan Follender (MSc) is opgeleid als econoom en jurist. Hij startte zijn carrière als advocaat. Vervolgens werkte hij voor MeesPierson en de Amsterdamse Effecten Beurs (AEX). Stephan was lid van de commissie Peters over Corporate Governance en medeoprichter van het Dutch Securities Institute (DSI). Hij was een van de oprichters en eerste algemeen directeur van de energiebeurs ICE-ENDEX. Momenteel is Stephan directeur/aandeelhouder van onder andere Havirit BV en Gastogreen BV. Hij is betrokken bij (startende) ondernemingen in de (duurzame) energiemarkt als consultant en investeerder. Stephan houdt vooral het oog op conflict of interest situaties en (energie-) markt en corporate governance aspecten.

 

mevrouw Mirna Geense
Mirna Geense is werkzaam als sector manager Healthcare bij ABN AMRO. Voorheen heeft zij in Luxemburg gewerkt aan de totstandkoming van RiverBank, een fintech organisatie gericht op het verstrekken van (achtergestelde) MKB kredieten in Benelux en Duitsland. Tot 2015 was Mirna Managing Director bij NIBC Bank waar zij achtereenvolgens leiding gaf aan de afdelingen Leveraged Finance, Infrastructuur & Duurzame Energie (Infrastructure & Renewables) en aan de afdeling Bijzonder Beheer (Restructuring & Distressed Assets). Zij heeft ruime ervaring in het selecteren, beoordelen en (her)structureren van kredieten en projecten. Mirna heeft bedrijfseconomie gestudeerd in Rotterdam (EUR).

 


mevrouw Annelies van Herwijnen

Annelies van Herwijnen adviseert bedrijven en organisaties met een duurzame of maatschappelijke doelstelling op het gebied van strategie, finance en business development. Zij werkt met impact investeerders en sociale ondernemingen, waar naast financieel rendement een maatschappelijk rendement wordt gevraagd. Annelies heeft gewerkt als corporate finance adviseur bij KPMG in Amsterdam en Parijs, als Business Developer bij het ECN en als investment manager bij NPM Capital. In deze functies is zij vanuit verschillende rollen bij een veelheid aan transacties betrokken geweest, waarbij in de laatste jaren de focus is komen te liggen op duurzame energie, innovatie in de maakindustrie. Annelies heeft Bedrijfskunde gestudeerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

 

Bekijk hier het investeringsreglement.