Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Producten

Het AKEF verstrekt risicodragende maatwerkfinancieringen aan projecten en bedrijven die een bijdrage leveren aan de Routekaart Klimaatneutraal en de Circulaire Strategie van Amsterdam. De fase en omvang van de projecten en bedrijven maken daarbij niet uit. In de praktijk worden veelal projecten die zich in de realisatiefase bevinden en relatief jonge, klein tot middelgrote ondernemingen gefinancierd.

 

De leningen van het AKEF zijn toegespitst op het overeengekomen businessplan van het project of bedrijf, waarbij ruimte wordt gegeven om het duurzame impactpotentieel zoveel mogelijk te realiseren.

 

Hoofdsom minimaal in € 500.000
Hoofdsom maximaal in € 5.000.000
Minimale eigen inbreng aanvrager 0,0%
Maximum aandeel AKEF 100,0%
Leningsvorm Lineair of annuïtair
Aflossingsvrijeperiode Ja
Afsluitprovisie 0,0%
Maximale looptijd in jaren 15
Betalingsfrequentie Per kwartaal na aflossingsvrije periode
Rentepercentage Marktconform per project bepaald (eventueel gedeeltelijk resultaat afhankelijk)
Convenanten Per project bepaald

 

De leningen van het AKEF worden vaak ingezet in plaats van aandelenkapitaal en eventueel in aanvulling op (en achtergesteld aan) bankleningen. Projecten en bedrijven waarbij de financieringsrisico’s makkelijker zijn in te schatten en waar er minder behoefte is aan een flexibele financieringsvorm zijn in principe beter af met reguliere bankleningen.

 

Het AKEF vertrekt slechts in uitzonderlijke gevallen aandelenkapitaal.

 

Kijk voor de investeringscriteria op de pagina Investeringen.