Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Portfolio

Het eerste project waarin het AKEF heeft geïnvesteerd, is een PV-installatie van 1.131 kWp op het dak van de Amsterdam ArenA. De rente…

Het Amsterdams Klimaat en Energiefonds heeft in januari 2014 een financiering verstrekt aan Orangegas voor de uitrol/uitbreiding van een…

De Hallen is een multifunctioneel centrum van 15.000 m2 gevestigd in de oude Tramremise in Amsterdam West. Het AKEF heeft de technische…

Biomass Powerplant Amsterdam is een biomassaproject in ontwikkeling waarbij met een totaal te installeren capaciteit van ruim…

Woningcorporatie Eigen Haard heeft de ambitie 1.000 huurwoningen laten voorzien van zonnepanelen. HuurDeZon, ontwikkelaar…

Het Amsterdams Klimaat & Energiefonds heeft een financiering verstrekt Big Solar. Big Solar biedt aan de particuliere markt een leasemodel…

Het AKEF heeft een faciliteit van € 1.3 miljoen beschikbaar gesteld aan Greenspread Warmte BV. De faciliteit is gericht is op het treffen van…

MisterGreen Fast Charging Network BV investeert in een eigen netwerk van snelladers langs de snelweg. Het doel dat MisterGreen zichzelf…

Het AKEF heeft, in samenwerking met NIBC en BNG, een 2-jarige constructielening gesteld aan International Campus Netherlands voor…

De financiering is specifiek gericht op de verdere groei in Amsterdam. Vandebron maakt het mogelijk dat klanten direct bij de…

In maart 2016 heeft het AKEF een financieringsfaciliteit toegekend aan Chaincraft Amsterdam BV voor de voor de bouw van een demonstratiefabriek…

Growy ontwerpt verticale landbouwsystemen en produceert verse kruiden en groenten voor de locale markt. Het bedrijf heeft de ambitie…

De verstrekte faciliteit aan De Groene Aggregaat heeft betrekking op de financiering van een verhuurvloot van hybride aggregaten…

Aan de Contactweg in Amsterdam is een voormalige Van Gend & Loos hal (die dienst heeft gedaan als Volkswagen garage)  herontwikkeld…

INNAX Comfort & Duurzaamheid is betrokken geweest bij de ontwikkeling van het project Royaal Zuid aan de zuidas van Amsterdam…

Het AKEF is participant geworden samen met de Amsterdam Arena en The Mobility House voor de exploitatie van een stationaire batterij…

Het AKEF heeft een leningsfaciliteit van EUR 4 mln ter beschikking gesteld voor de bouw en exploitatie van een innovatieve biovergassingsinstallatie…

Het AKEF heeft in de Amsterdam Noord gevestigde startup Aectual 3D geïnvesteerd. Aectual 3D produceert bouwelementen (zoals trappen…

AKEF heeft in augustus 2016 een financiering verstrekt aan mobility start-up Urbee. Urbee streeft naar een leefbaardere stad met minder CO2 uitstoot…

Voordelig, schoon en betrouwbaar. Liquefied Natural Gas is normaal aardgas (Methaan, CH4) dat is afgekoeld tot een temperatuur van -160⁰C zodat het…

Op maandag 21 juli 2014 zette het Amsterdams Klimaat & Energiefonds definitief zijn handtekening onder een investeringsbijdrage…

City Barging

Vervoer over water naar de stad in 100% elektrische schepen. De bouwmaterialen worden verzameld en opgeslagen in hubs aan de rand van de stad….

Het AKEF heeft in het Amsterdamse textiel innovatie bedrijf ByBorre geïnvesteerd. Met de financiering wordt het duurzaam brei lab uitgebreid voor de ontwikkeling……

Urban Mine

De Stadsgroeve wint uit betonpuin de oorspronkelijke grondstoffen zand, grind en cement terug die opnieuw kunnen worden ingezet voor de productie van beton

Het AKEF verstrekt samen met PONOOC een achtergestelde financiering aan Trunkrs voor de verduurzaming van de logistieke sector…

Het AKEF verstrekt een lening aan Wocozon Services, 100% dochter van Wocozon, om de woningvoorraad van de Amsterdamse…..

Bambooder heeft een technologie ontwikkeld om op een mechanische wijze bamboevezels te verkrijgen. Deze vezels worden….

Parcls is een Amsterdamse pakketdienst waar consumenten hun pakketten kunnen opslaan, afhalen, retourneren en zero emissie….

Met de financiering van het AKEF wordt een bioraffinaderij opgezet in Amsterdam. Daar wordt hoogwaardige koffieolie gewonnen uit koffiedik….

Het AKEF verstrekt samen met PDENH en DOEN Participaties een financiering voor het realiseren van de meest duurzame kleurfabriek voor textiel in Amsterdam….

Watermeln levert tijdelijke groene elektriciteit op locaties zonder netaansluiting of met onvoldoende capaciteit…..