Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

HuurDeZon

Over dit project

 

Woningcorporatie Eigen Haard heeft de ambitie 1.000 huurwoningen laten voorzien van zonnepanelen. HuurDeZon, ontwikkelaar van zonne-energieprojecten, neemt het ontwerp, de realisatie, het beheer en onderhoud en de financiering voor haar rekening. Voor de financiering heeft HuurDeZon overeenstemming bereikt met BNG Bank en de gemeente Amsterdam.

 

Type financiering

Bedrag (euro) Doel Looptijd

Status

Achtergestelde lening € 500.000 Bouw + exploitatie 15 jaar

Afgerond

 

Inmiddels is de lening, met rente, geheel afgelost en is daardoor opnieuw inzetbaar binnen het Amsterdams Klimaat en Energiefonds

 

klik hier voor meer informatie over HuurDeZon