Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Biomassa Powerplant

Over dit project

 

Biomassa Powerplant Amsterdam is een biomassaproject in ontwikkeling waarbij met een totaal te installeren capaciteit van ruim 40 MW zowel warmte als stroom kunnen worden geproduceerd uit diverse soorten biomassa. De benodigde biomassa is al geïdentificeerd en gecontracteerd waarbij de herkomst is beoordeeld en tevens is vastgesteld dat is voldaan aan de NTA 8080 norm inzake biomassa. De warmte zal naar verwachting in eerste aanleg worden afgezet op het Westpoort Warmtenet, de Amsterdamse stadsverwarming.
 

 

Type financiering Bedrag (euro) Doel Looptijd Status
Achtergestelde Lening € 220.000 Duurzame Energieopwekking 4 jaar Afgerond