Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Voldoet u aan de investeringscriteria?

 

Levert uw project of bedrijf een bijdrage aan de Routekaart Klimaatneutraal of Circulaire Strategie van Amsterdam? Dan komt u in aanmerking voor een financiering van het AKEF. Het streven daarbij is dat een aan Amsterdam (of Metropoolregio Amsterdam) toewijsbare CO2-reductie teweeg wordt gebracht van minimaal 3kg CO2 per geïnvesteerde euro per jaar.

 

Een aanvraag voor financiering moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

 

  • Een omschrijving van het project of bedrijf, inclusief initiatiefnemers, product, productieproces, team, adviseurs, partners, zekerstelling grondstoffen, afzet, een inschatting van de ontwikkelingskosten, risicoanalyse en verwachte levensvatbaarheid;
  • Geprognosticeerde winst- en verliesrekening, balans en kasstroom voor de beoogde looptijd van de financiering;
  • Een onderbouwing dat de gevraagde financiering enkel ten goede komt aan het project waarvoor de financiering is aangevraagd, met waarborgen dat de financiering niet ten goede komt aan andere projecten van het betrokken bedrijf of derden;
  • Een markt- en concurrentieanalyse;
  • Een onderbouwing van de bijdrage aan de Routekaart Klimaatneutraal of Circulaire Strategie van Amsterdam en een berekening van de aan Amsterdam (of Metropoolregio Amsterdam) toewijsbare CO2-reductie;
  • Waar mogelijk een kwantificering van de overige maatschappelijke effecten (NOx, werkgelegenheid, stageplaatsen, effect op koopkracht of concurrentiekracht van bedrijven, effect op de energierekening van consumenten) of in ieder geval een kwalitatief beeld daarvan; en
  • Een heldere en realistische strategie voor de aflossing/herfinanciering van de lening (of de verkoop of inkoop van het aandelenkapitaal).

 

Het AKEF beoordeelt iedere aanvraag op de duurzame impact, de financiële en technische haalbaarheid, de juridische eigenschappen en de managementkwaliteiten.

 

U kunt uw aanvraag per email sturen naar info@akef.nl

 

Bekijk hier het volledige Investeringsreglement.