Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Investeringscriteria

Voor investeringen uit het fonds geldt een gemiddeld CO2-rendement per geïnvesteerde euro van 30 kg CO2. De CO2-reductie moet worden gerealiseerd in Amsterdam of eventueel in de metropoolregio Amsterdam. Bekijk hier het volledige investeringsreglement.

 

Een aanvraag voor financiering moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

 

  • Een omschrijving van de activiteiten die met het project zijn beoogd, zoals: productbeschrijving, initiatiefnemers, een inschatting van de ontwikkelingskosten, productgegevens, risicoanalyse en verwachte levensvatbaarheid;
  • Cash flow-prognose, geprognosticeerde balans en winst- en verliesrekening van het project;
  • Een onderbouwing dat de gevraagde investering enkel ten goede komt aan het project waarvoor de investering is aangevraagd, met   waarborgen dat de investering niet ten goede komt aan andere projecten die door het project, de betrokken groepsmaatschappijen of derden worden uitgevoerd;
  • Een marktanalyse;
  • Een onderbouwing van het verwachte maatschappelijk rendement in relatie tot de eis dat de gemiddelde investeringsportefeuille 30 kg CO2-besparing per geïnvesteerde euro moet opleveren;
  • Naast de directe CO2-besparing moeten secundaire maatschappelijke effecten waar mogelijk gekwantificeerd en in ieder geval kwalitatief in beeld worden gebracht;
  • Een heldere en realistische strategie voor de verkoop of inkoop van het aandelenkapitaal dan wel de aflossing/herfinanciering van de lening of garantiestelling.

 

Het fonds beoordeelt iedere aanvraag op technische haalbaarheid, juridische eigenschappen en organisatorische kwaliteiten.

 

U kunt uw aanvraag per email sturen naar info@akef.nl