Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

City Barging

Over dit project

 

De Amsterdamse Rutte Groep heeft een schoon, innovatief concept voor het vervoer over water bedacht, gericht op het (binnen)stedelijk gebied: City Barging. Hun concept: vervoer over water naar de stad in 100% elektrische schepen. De bouwmaterialen worden verzameld en opgeslagen in hubs aan de rand van de stad. Het verdere vervoer van de materialen naar de bouwlocatie gaat over water, per compacte elektrische vrachtboot. Met een elektrisch aangedreven kraan worden de materialen dichtbij de locatie overgeladen in compacte en speciaal hiervoor ontwikkelde elektrische voertuigen voor het afleggen van de ‘last mile’ naar de eindbestemming. Daarnaast worden afvalstromen vanaf de bouwplaats met perscontainers op de elektrische schepen terug vervoerd naar de oorspronkelijke hub. Vanaf de hub wordt het afval naar een eindverwerker gebracht, daar wordt het afval verwerkt tot nieuwe grondstoffen.

 

City Barging zorgt voor een reductie van de uitstoot van COdoor geen gebruik te maken van diesel als brandstof en verbetering van de luchtkwaliteit doordat geen NOx en fijnstof worden uitgestoten.

 

Type financiering Bedrag (euro)         Doel Looptijd Status
Achtergestelde lening € 1.000.000 Energiebesparing 10 jaar Lopend