Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Orangegas

Over dit project

 

Het Amsterdams Klimaat en Energiefonds heeft in januari 2014 een financiering verstrekt aan Orangegas voor de uitrol/uitbreiding van een netwerk van 7 groen gas tankinstallaties waarvan 4 in Amsterdam en 3 net daarbuiten. Orangegas is een van de marktleiders in deze snelgroeiende markt voor de levering van groen gas voor de mobiliteitssector.

Groengas biedt een goedkoper en aanzienlijk schoner alternatief voor traditionele brandstofauto’s.  Het aantal auto’s dat geschikt is voor deze vorm van brandstof neemt snel toe.

 

Type financiering

Bedrag Doel Looptijd

Status

Participatie

€115.015 Energiebesparing 15 jaar Lopend
Projectlening €3.635.000 Energiebesparing 15 jaar

Lopend

 

klik hier voor meer info over orangegas