Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Vandebron

Over dit project

 

De financiering is specifiek gericht op de verdere groei in Amsterdam. Vandebron maakt het mogelijk dat klanten direct bij de bron (bijvoorbeeld van een windmolen in de haven, een zonnepark op het IJ of een bio-energiecentrale) hun energie kunnen inkopen. Technische belemmeringen of gebrek aan financiële middelen zorgen ervoor dat niet alle Amsterdammers op hun eigen locatie kunnen investeren in een zonne-energie installatie systeem of een warmtepomp. Op deze wijze wordt het Amsterdammers mogelijk gemaakt om toch over te stappen op duurzame opgewekte energie. Bij de verstrekking van deze financiering zijn concrete doelstellingen geformuleerd voor zowel de groei van het aantal klanten in Amsterdam als de groei in opwek-capaciteit van lokale energieproducenten in en rond Amsterdam.
 

 

Type financiering Bedrag (euro) Doel Looptijd Status
Lening € 4.000.000 Duurzame Energiebesparing 8 jaar Lopend

 

klik hier voor informatie over Vandebron