Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Urbee

Over dit project

 

AKEF heeft in augustus 2016 een financiering verstrekt aan mobility start-up Urbee.

Urbee streeft naar een leefbaardere stad met minder co2 uitstoot. Urbee wil dit bereiken met de uitrol van haar elektrische deelfietsen systeem in Amsterdam. 80% van alle autoritten is onder de 20 km en de elektrische fiets van Urbee is perfect voor zulke afstanden.

 

Type financiering Bedrag (euro) Doel Looptijd Status
Projectlening € 1.600.000 Energie besparing 6 jaar Lopend
Participatie € 200.000 Energie besparing 6 jaar Lopend

 

klik hier voor meer informatie over Urbee