Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Chaincraft

Over dit project

 

In maart 2016 heeft het AKEF een financieringsfaciliteit toegekend aan Chaincraft Amsterdam BV voor de voor de bouw van een demonstratiefabriek voor de productie van 1.000 ton vetzuren op jaarbasis met supermarktafval als grondstof. Via ChainCraft’s innovatieve en circulaire ketenverlengingstechnologie kunnen deze reststromen hoogwaardiger worden ingezet, waarbij zowel een hoger economisch als duurzaamheidsrendement kan worden behaald. Inmiddels is gestart met de bouw van de fabriek in het Amsterdamse Westelijk Havengebied.
 

 

Type financiering Bedrag (euro) Doel Looptijd Status
Lening € 3.100.000 Energiebesparing 10 jaar Lopend

 

Klik hier voor meer informatie over ChainCraft