Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Wocozon

Over dit project

 

Het AKEF verstrekt een lening aan Wocozon Services, 100% dochter van Wocozon, om de woningvoorraad van de Amsterdamse woningcorporaties te verduurzamen en te voorzien van PV-installaties. Uit de (concept) Regionale Energiestrategie (RES) is af te leiden dat de Amsterdamse woningcorporaties de komende jaren ongeveer 10 MW per jaar, oftewel ruim 4.100 systemen van 7 panelen, moeten installeren op hun daken. Daarbij zal het uitgangspunt zijn dat de woonlasten voor huurders gelijk blijven.

 

Type financiering Bedrag (euro)         Doel Looptijd Status
Lening € 1.500.000 Duurzame Energieopwekking 5 jaar Lopend