Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Royaal Zuid

Over dit project

 

INNAX Comfort & Duurzaamheid is betrokken geweest bij de ontwikkeling van het project Royaal Zuid aan de zuidas van Amsterdam bestaande uit 4 woontorens met ca 380 appartementen. AKEF is betrokken geweest bij de financiering ten behoeve van de exploitatie van de warmtepompen voor deze appartementen met bijbehorende WKO-bronnen.

 

Type financiering Bedrag (euro) Doel Looptijd Status
Achtergestelde lening € 500.000 Duurzame energie opwekking 5 jaar Lopend
Projectlening € 1.400.000 Duurzame energie opwekking 5 jaar Lopend