Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Bio Energy Network

Over dit project

 

Het AKEF heeft een leningsfaciliteit van EUR 4 mln ter beschikking gesteld voor de bouw en exploitatie van een innovatieve biovergassingsinstallatie in het havengebied van Amsterdam. De capaciteit van de installatie is 2,8 MWe en 4,2 MWth.
 
Dit initiatief komt van Blue Planet Europe en is gebaseerd op bestaande technologie van Zero Point. De feedstock voor deze fabriek bestaat uit end-of-life pallets. Met AEB Amsterdam is een warmteleveringsovereenkomst afgesloten.
 

 

Type financiering Bedrag (euro) Doel Looptijd Status
Lening € 4.500.000 Duurzame Energieopwekking 4 jaar Lopend