Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Greenspread Warmte

Over dit project

 

Het AKEF heeft een faciliteit van € 1.3 miljoen beschikbaar gesteld aan Greenspread Warmte BV. De faciliteit is gericht is op het treffen van efficiencyverbeteringen aan bestaande warmteprojecten in de metropoolregio Amsterdam en verdere uitbreiding van de portefeuille.Met de financiering van de energie-efficiencymaatregelen voor de WKO’s heeft het AKEF een bijdrage willen leveren aan de verduurzaming van de warmtevoorziening in Amsterdam. Daarnaast moet deze financiering de gespecialiseerde WKO-assetmanager Greenspread in staat stellen een significante bijdrage te leveren aan de verdere professionalisering van de markt voor duurzame warmtevoorziening.
 
De activiteiten van Greenspread Warmte zijn inmiddels overgenomen door Eteck waarna de lening met rente geheel is afgelost en daardoor opnieuw inzetbaar is binnen het Amsterdams Klimaat en Energiefonds. Eteck heeft een forse groei-ambitie wanneer het gaat om duurzame warmte leveringen.
 

 

Type financiering Bedrag (euro) Doel Looptijd Status
Lening € 1.300.000 Energiebesparing 2,1 jaar Afgerond

 

klik hier voor informatie over Greenspread Warmte