Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Mister Green Lease

Over dit project

Op maandag 21 juli 2014 zette het Amsterdams Klimaat & Energiefonds definitief zijn handtekening onder een investeringsbijdrage van € 2,5 miljoen in de leasemaatschappij voor elektrische voertuigen MisterGreen Electric Lease. Amsterdam stimuleert elektrisch vervoer. Elektrisch rijden is schoner, stiller en zuiniger en helpt bij het bereiken van één van de speerpunten van het Amsterdamse stadsbestuur, het stimuleren van elektrisch vervoer. Het aantal blijft de komende jaren stijgen en bereikt in 2016 een verwacht aantal van minstens 6.000. MisterGreen Electric Lease verzorgt leasecontracten voor elektrische auto’s waaronder Tesla’s, Nissans en Renaults.

klik hier voor meer informatie over Mister Green Lease.