Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Amsterdams Klimaat & Energiefonds bereikt € 45 miljoen mijlpaal

Na 4 jaar fondsvermogen volledig ingezet en impact-doelstellingen gerealiseerd

Het Amsterdams Klimaat & Energiefonds (AKEF) heeft het totaal beschikbaar gestelde fondsvermogen van € 45 miljoen volledig gealloceerd naar 21 initiatieven in Amsterdam.

Het fonds is opgericht in 2013 waarbij de gemeente Amsterdam een bedrag van € 45 miljoen heeft gecommitteerd uit de opbrengsten van de verkoop van de Nuon aandelen.

Recente transacties van het AKEF betroffen de WKO installaties van het appartementencomplex Royaal Zuid in Amsterdam Zuid-Oost, Aectual (3D printing voor de bouwindustrie) en Titan (bevoorrading van LNG voor binnenvaartschepen). Voorbeelden van andere financieringen betroffen de zonnepanelen op het dak van de Johan Cruijff Arena, de lancering van de GROWx vertical farm en een vloot elektrische lease-auto’s van Mr. Green.

Het AKEF heeft zowel een maatschappelijke als een financiële rendementsdoelstelling. Het maatschappelijke rendement wordt uitgedrukt in CO₂ reductie. Naar verwachting zal reeds op basis  van de 21 gefinancierde transacties na 4 jaar al de totale fondsdoelstelling zijn ingevuld.

Wethouder Abdeluheb Choho, o.a. verantwoordelijk voor de portefeuille Duurzaamheid binnen de gemeente Amsterdam: “’Het succes van het AKEF toont dat investeren in duurzaamheid loont, en dat er in Amsterdam hard wordt gewerkt aan verduurzaming. Het fonds bewijst wederom dat de overheid een belangrijke rol heeft in het aanjagen van verduurzaming. Ik ben trots dat we dit met zijn allen laten werken”

Het fonds heeft geen concrete rendementsdoelstelling maar heeft als doel om revolverend te worden ingezet gedurende de looptijd van 15 jaar. Sinds de oprichting van het fonds is € 2,75 miljoen toegevoegd aan het totaal beschikbare fondsvermogen. Dit bedraagt daardoor inmiddels € 47,5 miljoen. Door ook externe financiering mogelijk te maken  is inmiddels een veelvoud van het door AKEF gefinancierde bedrag aan duurzaamheidsinitiatieven in Amsterdam ter beschikking gesteld. Ook hebben de eerste aflossingen al plaatsgevonden. De hierdoor vrijgekomen middelen zullen worden geherinvesteerd.

Raymond Steenvoorden, portfoliomanager: “Wij streven ernaar om met de binnen ons team beschikbare kennis en ervaring op het gebied van energietransitie en duurzaamheid een optimaal rendement voor onze fondsen te realiseren. Ook in Amsterdam slagen we daar goed in en we zijn er trots op dat we nu al in de fase komen waarbij we de toevertrouwde middelen voor een tweede keer kunnen gaan inzetten zodra deze weer beschikbaar komen”