Additional Pages
Custom Links
Connect With Us

Bambooder ontvangt lening van € 1,2 miljoen voor productie bamboevezels

Met de lening van het Amsterdams Klimaat en Energiefonds (AKEF) bouwt Bambooder haar eerste test- en productiefaciliteit in de Houthavens in Amsterdam West. Bambooder is in 2015 opgericht en maakt op basis van mechanische extractie bamboevezels. Deze vezels worden gebruikt om daar matten of draden van te maken die als ‘biobased’ halffabricaat worden gebruikt in de hoogwaardige composietindustrie.

Bamboevezels hebben een hogere sterkte dan staal en het gewicht van aluminium. Bamboe heeft een positieve CO2 voetafdruk en is bovendien 100% hernieuwbaar. Daar waar sterkte, stijfheid, reductie van gewicht & uitstoot van CO2 belangrijke voorwaarden zijn, liggen er dus grote kansen voor de toepassing van de Bambooder halffabricaten. Bambooder’s producten zijn daarmee met name een biobased alternatief voor glas-, koolstof- en basaltvezel en voor staal en aluminium.

In eerste instantie worden nu op korte termijn korte vezel matten van bamboevezel op de markt gebracht. Deze hebben een enorme potentie voor de vervanging van constructieve plaatmaterialen. Zowel vanuit de constructie als automobielindustrie is hier, vanwege het lage gewicht in combinatie met de hoge sterktegrote vraag naar. Daarnaast wordt een grensverleggend concept van lange vezel draad en tapes van TRL7 naar TRL9 gebracht.

Almer en Marc van Bambooder: “We zijn blij met de lening van AKEF, omdat deze ons in staat stelt om significant op te schalen en een test- en productiefabriek te starten in de haven van Amsterdam. In de komende periode zal volop ingezet worden op het assembleren van de machines en het produceren van bamboecomposiet prototypes voor prospects in o.a. de automobiel- en (bouw)constructies.”

Casper Heijsteeg van het Amsterdams Klimaat & Energiefonds: “Met de financiering aan Bambooder brengen we de productie van biobased materialen naar Amsterdam. Door te investeren in bedrijven die biobased materialen produceren, faseren we het gebruik van fossiele grondstoffen uit.”

Over Bambooder

Bambooder Biobased Fiber BV maakt bamboevezels voor onder andere de composietindustrie. Bambooder’s producten zijn het biobased alternatief voor glas-, koolstof- en basaltvezel. Bambooder is mede dankzij een EFRO Kansen voor West subsdie en een initiële financiering vanuit POC Flevoland uitgegroeid tot een scale-up waar momenteel 5 mensen werken en is gevestigd in de haven van Amsterdam aan de Archangelkade 7. Meer informatie is te vinden op www.bambooder.nl en/of op te vragen via info@bambooder.nl