Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

City Barging lanceert schoon concept voor vervoer bouwmaterialen over water

De Metropoolregio Amsterdam staat de komende decennia voor een omvangrijke bouwopgave. Tot 2040 worden er 250.000 woningen bijgebouwd. Dat gebeurt vooral binnenstedelijk. Deze opgave heeft grote invloed op de verkeers- en milieudruk in de regio Amsterdam. Nu al is 1 op de 3 vrachtvoertuigen in de stad bestemd voor bouwlogistiek. De noodzaak om de bouwlogistiek in de Metropoolregio Amsterdam nu en in de toekomst duurzaam, slim en schoon te organiseren is evident.

De Rutte Groep heeft met City Barging een schoon, innovatief concept ontwikkeld voor het vervoer over water, gericht op het (binnen)stedelijk gebied. Dit initiatief heeft in 2017 de MRA-prijsvraag voor ‘slimme en schone bouwlogistiek’ van de Amsterdam Economic Board ontvangen.

Triodos Bank en het Amsterdams Klimaat & Energiefonds (AKEF) hebben gezamenlijk de financiering voor het voor dit innovatieve concept op zich genomen.

Rene Rutte jr, directeur van City Barging licht toe: “De bouwmaterialen worden verzameld en opgeslagen in hubs aan de rand van de stad. Het vervoer van materialen naar de bouwlocatie gaat, per compacte elektrische vrachtboot, over water. Met een elektrisch aangedreven kraan worden de materialen dichtbij de locatie overgeladen in compacte en speciaal hiervoor ontwikkelde elektrische voertuigen voor het afleggen van de ‘last mile’ naar de eindbestemming. Daarnaast worden afvalstromen vanaf de bouwplaats met perscontainers op de elektrische schepen terug vervoerd naar de oorspronkelijke hub. Vanaf de hub wordt het afval naar een eindverwerker gebracht, waar het afval verwerkt wordt tot nieuwe grondstoffen”.

Belangrijkste speerpunten van dit project zijn het realiseren van een CO2-reductie op basis van een slim en duurzaam vervoersconcept van elektrisch transport over water. Hiervoor is op dit moment het benodigde materieel in aanbouw.

Het eerste elektrische transport met bouwmaterialen en of secundaire grondstoffen op basis van dit nieuwe vervoersconcept is voorzien medio het 1e kwartaal van 2019.

Raymond Steenvoorden, investment manager bij het Amsterdams Klimaat- en Energiefonds: “toen wij door Ciry Barging en Triodos werden benaderd voor dit initiatief waren we snel enthousiast. Het verminderen van de uitstoot van vervoer over water is al langer een speerpunt van het AKEF. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat met dit nieuwe initiatief een mooie impuls wordt gegeven aan het verminderen van de emissies die de bouw(logistiek) met zich meebrengen”

Triodos Bank verstrekt een senior lening aan het initiatief. Roy Gosenshuis van Triodos: “In het DNA van de Rutte Groep herkenden wij meteen de oprechte betrokkenheid bij te willen dragen aan een betere wereld. Triodos ondersteunt daarom graag initiatieven zoals dat van City Barging. En probeer maar eens nee te zeggen tegen het aanstekelijke en bevlogen enthousiasme van Rene Rutte… Samen met het AKEF kunnen we hierdoor impact genereren.”

Over City Barging

City Barging is een initiatief van de Rutte Groep uit Amsterdam, opgericht kort na de Tweede Wereldoorlog waarbij bij de opstart van het transportbedrijf gebruik werd gemaakt van voertuigen die waren overgenomen van de geallieerden.

Sindsdien heeft de onderneming nieuwe activiteiten ontwikkeld in de wegenbouw, de algemene bouw en het aanleggen van ondergrondse afval inzamelingssystemen. Naar verwachting zal City Barging in 2019 operationeel worden.