Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Fondsbeheer

e3 B.V. is de beheerder van het Amsterdams Klimaat & Energiefonds.

 

e3 partners is gespecialiseerd in het ondersteunen van duurzame businessmodellen door middel van risicodragende leningen en investeringen. Veel duurzaamheidsprojecten karakteriseren zich door een relatief laag technologisch risico, voorspelbare kasstromen en lange terugverdientijden. De afgelopen jaren komt er steeds meer “senior” financiering op de markt voor dit soort projecten. Deze senior financiers hebben behoefte aan specialisten zoals e3 partners voor het risicodragende deel van de financiering.