Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

AKEF verstrekt financiering aan MisterGreen Fast Charging Network BV

AKEF verstrekt financiering aan MisterGreen Fast Charging Network BV

MisterGreen Fast Charging Network BV investeert in een eigen netwerk van snelladers langs de snelweg. Het doel dat MisterGreen zichzelf gesteld heeft, is helder: “Wij willen dat iedereen in 2030 elektrisch rijdt. En volgens mij gaat ons dat lukken”, zegt Florian Minderop.

Het AKEF stelt EUR 1 mio ter beschikking voor de bouw van snellaadstations. De financiering is direct gekoppeld aan Amsterdam. Om iedere Amsterdammer in staat te stellen elektrisch te rijden, dienen er voldoende laadmogelijkheden te zijn. Zowel in de publieke ruimte, bij berijders thuis, bij het werk, maar ook langs de snelwegen.