Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Nieuws

Michel Hendriks, E3 Directeur en AKEF portfoliomanager, schijnt zijn licht over de inefficiënte verdeling van de subsidie pot voor duurzame energie in het Financieël Dagblad.  Zie hier het artikel: 'Duurzame energie heeft behoefte aan ondernemers'...

Het Amsterdams Klimaat en Energiefonds (AKEF) financiert energie-efficiencymaatregelen voor warmteprojecten van Greenspread Warmte Het AKEF stelt een faciliteit van € 1.3 miljoen beschikbaar aan Greenspread Warmte BV. De faciliteit is gericht is op het treffen van efficiencyverbeteringen aan bestaande warmteprojecten in de metropoolregio Amsterdam en verdere...

Het Amsterdams Klimaat & Energiefonds heeft overeenstemming bereikt met Big Solar (www.bigsolar.nl). Het betreft de verstrekking van een financiering van totaal 2.250.000 euro. In Amsterdam is een groot aantal huizen waar zonnepanelen op geplaatst kunnen worden. Doel van de gemeente is 45.000 huishoudens met PV in...

Op 5 juli 2013 is het Amsterdams Klimaat & Energiefonds van start gegaan. U kunt het persbericht over de lancering hier downloaden. Persbericht - Amsterdams Klimaat en Energiefonds van start...